Udostępnianie multimediów w sieci i na urządzenia RTV – MiniDLNA – Debian.

[important]

Testowane:

Debian – ver. 7.4.0,
MiniDLNA,

Tuner satelitarny: Instalacja serwera multimediów – MiniDLNA.

Instalacja dodatkowych programów.

sudo apt-get install -y ffmpeg imagemagick mediainfo mencoder ffmpegthumbnailer transcode \
subversion unzip frei0r-plugins-dev libdc1394-22-dev \
libmp3lame-dev libx264-dev libdirac-dev libfreetype6-dev \
libvorbis-dev libgsm1-dev libopencore-amrnb-dev libopencore-amrwb-dev \
libopenjpeg-dev librtmp-dev libschroedinger-dev libspeex-dev libtheora-dev \
libva-dev libvpx-dev libvo-amrwbenc-dev libvo-aacenc-dev libbz2-dev \
libgnutls-dev libssl-dev libopenal-dev libv4l-dev libpulse-dev libmodplug-dev \
libass-dev libcdio-dev libcdio-cdda-dev libcdio-paranoia-dev libvdpau-dev \
libxfixes-dev libxext-dev libbluray-dev

 

Instalacja MiniDLNA.

sudo apt-get install -y minidlna

Konfiguracja MiniDLNA.

sudo /etc/init.d/minidlna stop

 

Edycja pliku konfiguracyjnego MiniDLNA.

sudo nano /etc/minidlna.conf

 

Konfigurując MiniDLNA mamy możliwość dokładnego ustalenia plików z odpowiednią zawartością tj. muzyką, zdjęciami i wideo.

"A" dla muzyki np: media_dir=A,/home/user/muzyka
"P" dla zdjęć np: media_dir=P,/home/user/zdjęcia
"V" dla wideo np: media_dir=V,/home/user/wideo

 

Jeżeli chcemy, aby MiniDLNA nasłuchiwał na odpowiednim interfejsie sieciowym lub na odpowiednim adresie IP i porcie, zmieniamy np:

network_interface=eth1
listening_ip=192.168.0.100
port=8200

 

Ustawienia automatycznego odświeżania bibliotek i ustawienia interwału odświeżania.

inotify=yes
notify_interval=895

 

Ustawienie przyjaznej nazwy MiniDLNA, która będzie widziana przez inne urządzenia np: MiniDLNA.

friendly_name=MiniDLNA

Dodatkowo można ustawić scieżkę do logów z opcją np: „off”, „fatal”, „error”, „warn”, „info” or „debug”.

log_dir=/var/log
log_level=warn

 

Zwiększanie fs.inotify.max_user_watches.

sudo echo 100000 > /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches
sudo /etc/init.d/minidlna start

 

Aktualizacja bazy MiniDLNA.

sudo minidlna -R

 

Konfiguracja Firewall – iptables.

Udostępnianie multimediów MiniDLNA – port 8200.
-A INPUT -p tcp -m tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 8200 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp -s 192.168.0.0/24 --dport 8200 -j ACCEPT
-A INPUT -i eth1 -s 0.0.0.0/32 -d 224.0.0.1/32 -p igmp -j ACCEPT
-A INPUT -i eth1 -d 239.0.0.0/8 -p igmp -j ACCEPT

 

Komendy uruchamiania zatrzymywania i restartu:

  • sudo /etc/init.d/minidlna start
  • sudo /etc/init.d/minidlna stop
  • sudo /etc/init.d/minidlna restart
  • sudo service minidlna force-reload

 

 

Podłączony do sieci Tuner satelitarny: TV-miniDLNA

 

Windows Media Player i MinDLNA.

WMP-miniDLNA

 

Telefon komórkowy – Samsung Galaxy S4 i MinDLNA.

Samsung-miniDLNA

 

Log MiniDLNA.

sudo more /var/log/minidlna.log

 

Źródło:

http://sourceforge.net/projects/minidlna/
 

[notice]
Jeśli ten artykuł pomógł Ci, masz co do niego jakieś wątpliwości lub pytania „Zostaw komentarz”, a na pewno na niego odpowiem.

Wspomóż rozwój tego serwisu darowizną:

Wszelkie pozyskane fundusze idą na opłacenie miesięcznego abonamentu za sprzęt na, którym stoi serwer.
[/notice]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.