WebUi – Adiscon LogAnalyzer – WebUi do analizy logów – Linux.

Instalacja Adicson LogAnalyzer

1. Tworzymy folder „install” w którym będziemy wykonywali wszystkie potrzebne czynności..

sudo mkdir install
cd install
sudo wget download.adiscon.com/loganalyzer/loganalyzer-3.6.3.tar.gz -O loganalyzer-3.6.3.tar.gz
sudo tar xvf loganalyzer-3.6.3.tar.gz
cd loganalyzer-3.6.3

 

2. Przenosimy zawartość z katalogu „src” do /var/www/loganalyzer.

sudo mv src /var/www/loganalyzer

 

3. Kopiujemy skrypty configure.sh i secure.sh z katalogu contrib do tego samego katalogu gdzie umieściliśmy wcześniej loganalyzer.

cd contrib
sudo cp configure.sh secure.sh /var/www/loganalyzer
cd /var/www/loganalyzer
sudo chmod 755 -R /var/www/loganalyzer

 

4. Następnie nadajemy uprawnienia tym plików do ich wykonywania..

chmod +x configure.sh secure.sh

 

5. ..i uruchamiamy sh ./configure.sh.

Powinien zostać stworzony pusty plik config.php i jednocześnie prawo do zapisu dla „wszystkich” w folderze „loganalyzer„.

sudo sh ./configure.sh

 

6. Tworzymy bazę danych dla loganalyzer’a.

Logujemy się do bazy danych MySQL jako root:

sudo mysql -u root -p
Enter password:

Tworzymy bazę danych o nazwie „loganalyzer„.

CREATE DATABASE loganalyzer;

Odpowiedź prawidłowa:

Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

Informujemy MySQL aby używał tej bazy danych.

USE loganalyzer;

Odpowiedź prawidłowa:

Database changed

Zamykamy MySQL’a.

quit
Bye.

 

7. Uruchamiamy przegladarkę i wpisujemy:

http://domena.com/loganalyzer

lub

http://adres_IP/loganalyzer

 

powinniśmy zobaczyć stronę z błędem i informacją o instalacji loganalyzer’a

loganalyzer-install-error
Klikamy na „here” aby zacząć instalacje..
Powinny pojawić się następne strone na które zaczniemy odpowiadać i wypełniać formularze..

Step 1 – Prerequisites – sprawdzanie uprawnień niektórych plików,

 • klikamy „next”

Step 2 – Verify File Permissions – weryfikacja uprawnień pliku config.php,

loganalyzer-config-php
Plik powinien być nadpisywalny.
Jeżeli plik nie jest nadpisywalny, należy powtórzyć „krok 4, 5”

 • klikamy „next”

Step 3 – Basic Configuration podstawowa konfiguracja loganalyzer’a i bazy danych MySQL:

 • Number of syslog messages per page – liczba logów z syslog na stronę) = 50 domyślnie, (ustawiamy pod siebie).
 • Message character limit for the main view – ilość wyświetlanych znaków w widoku głównym) = 80 domyślnie, (ustawiamy pod siebie) – „0” oznacza pełny log.
 • Show message details popup (default yes) = yes (domyślnie).
 • Automatically resolved IP Addresses (inline) – rozwiązywanie adresów IP na nazwy = yes (domyślnie).
 • Database Host – pozostawiamy localhost (lub ustawiamy pod siebie).
 • Database Port – pozostawiamy 3306 (lub ustawiamy pod siebie).
 • Database Name – pozostawiamy loganalyzer (lub ustawiamy pod siebie).
 • Table prefix – pozostawiamy logcon_ (lub ustawiamy pod siebie).
 • Enable User Database – zaznaczamy.
 • Database User – zmieniamy nazwę użytkownika z user na np: root.
 • Database Password – uzupełniamy hasło np: hasło root’a.
 • Require user to be logged in – zaznaczamy.
 • Authentication method – pozostawiamy Internal authentication (lub ustawiamy pod siebie).

loganalyzer-mysql

 • klikamy „next”

Step 4 – Create Tables – tworzenie tabel MySQL.

loganalyzer-mysql-tebles

 • Klikamy „next”.

Step 5 – Check SQL Results sprawdzanie poprawności stworzonych tabel SQL,

loganalyzer-check-SQL

Step 6 – Creating the Main Useraccount – Tworzenie głównego konta do zarządzania loganalyzer’em.

 • Username: Nazwa Użytkownika.
 • Password: Hasło.
 • Repeat Password: powtórzenie Hasła.

loganalyzer-u-p

Po utworzeniu Użytkownika powinien pojawić się komunikat:
Successfully created User ‚twoja_nazwa_użytkownika’.

Step 7 – Create the first source for syslog messages.

 • Tworzenie dostępu do pierwszego logu (/var/log/syslog).

loganalyzer-syslog

Tworzenie pierwszego źródła komunikatów syslog, które przechowuje wszystkie dane.

Wybieramy:

 • Name of the Source (nazwa źródła) = np: My Syslog Source.
  Nazwa zostanie wyświetlona później w menu rozwijanym z którego można wybrać aktywne źródła syslog.
 • Select View (wybór widoku) – Syslog Fields – (domyślnie).
 • Source Type (typ źródła) = diskfile.
  „Typ źródła” może być plikiem, bazą danych MySQL lub PDO PHP, który obsługuje różne typy bazy danych takie jak MSSQL, PostgreSQL, ODBC, Oracle czy nawet IBM DB2.
 • Logline type (rodzaj składni logowania) = WinSyslog Syslog / rsyslog (domyślnie) lub Adiscon.
 • Syslog file (Plik Syslog) = / var / log / syslog (domyślnie)
  Syslog file jest to pozycja pliku dziennika w systemie plików.

 

Step 8 – Done.

 • Poprawne zakończenie instalacji.

loganalyzer-done

Logowanie

loganalyzer-login

Jeśli wszystko poszło dobrze, powinieneś zobaczyć komunikaty syslog już po instalacji LogAnalyzer.
Możesz teraz usunąć skrypt install.php.

Uwaga na selektory plików:

W większości środowisk serwer WWW ma dostęp tylko do katalogu WWW.
Aby móc wczytywać logi z np. z /var/log/ niezbędna jest zmiana uprawnienia do danego logu na serwerze.

loganalyzer-workingpng

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.