Apticron – powiadomienia o dostępnych aktualizacjach na pocztę email – Debian.

Apticron – program do wysyłania powiadomień o dostępnych aktualizacjach na pocztę e-mail w systemie Debian.

Instalacja programu apticron.

sudo apt-get update
sudo apt-get install apticron

Konfiguracja programu apticron.

Apticron nie trzeba konfigurować, domyślnie powiadomienia będą wysyłane na konto email root.
Jeżeli chcemy, aby w powiadomieniu było więcej informacji na temat aktualizacji, można wykorzystać przykład konfiguracji poniżej:

Przykład:

sudo nano /etc/apticron/apticron.conf
EMAIL="root"
# DIFF_ONLY="1"
LISTCHANGES_PROFILE="apticron"
ALL_FQDNS="1"
# SYSTEM="foobar.example.com"
# IPADDRESSNUM="1"
# IPADDRESSES="192.0.2.1 2001:db8:1:2:3::1"
# NOTIFY_HOLDS="0"
NOTIFY_NEW="1"
CUSTOM_SUBJECT="Aktualizacje Systemu."
CUSTOM_NO_UPDATES_SUBJECT="Aktualizacje Systemu - brak nowych aktualizacji."
# CUSTOM_FROM=""

 

Konfiguracja czasu aktualizacji w Cron.

Domyślnie program będzie sprawdzał aktualizacje tylko raz dziennie.
Jeżeli chcemy, aby aktualizacje były sprawdzane kilkakrotnie w ciągu dnia, należy edytować plik /etc/cron.d/apticron i zmienić czas aktualizacji:

Przykład poniżej pokazuje czas sprawdzania aktualizacji w godzinach: 6:11, 12:11, 18:11 każdego dnia.

sudo nano /etc/cron.d/apticron

 

# cron entry for apticron

11 6,12,18 * * * root if test -x /usr/sbin/apticron; then /usr/sbin/apticron --cron; else true; fi

 

Spolszczenie skryptu.

Jeżeli bardziej odpowiada wam odbieranie powiadomień na pocztę w języku polskim, poniżej jest skrypt, który został przeze mnie spolszczony.
Skrypt należy pobrać, rozpakować a następnie zmienić uprawnienia.

sudo mv /usr/sbin/apticron /usr/sbin/apticron-org
sudo wget http://pl.terminal28.com/wp-content/uploads/2014/03/apticron.tar.gz
sudo tar xvzf apticron.tar.gz -C /usr/sbin/
sudo chmod a+x /usr/sbin/apticron

 

Przykladowy email:

 

Apticron raport [Mon, 10 Mar 2014 18:12:19 +0000]
========================================================================

Apticron wykrył, że niektóre pakiety potrzebują aktualizacji na:

	pl.terminal28.com 
	[ XXX.XXX.XXX.XXX ]

Następujące pakiety są obecnie w toku uaktualnienia:

	udisks 1.0.4-7wheezy1

========================================================================

Szczegóły pakietu:

Reading changelogs...
udisks (1.0.4-7wheezy1) stable-security; urgency=medium

 * SECURITY UPDATE: Add 00git_mount_path_overflow.patch to fix buffer
  overflow in mount path parsing. A malicious, local user could use this
  flaw to create a specially-crafted mount point directory structure that
  could lead to arbitrary code execution with the privileges of the udisks
  daemon (root). [CVE-2014-0004]

 -- Martin Pitt <mpitt@debian.org> Mon, 10 Mar 2014 11:15:38 +0100

========================================================================

Możesz dokonać aktualizacji za pomocą polecenia:

	apt-get dist-upgrade

jako root na pl.terminal28.com 

--
Apticron