BitMeter OS – graficzny monitoring sieci.

 

 

BitMeter OS to oprogramowanie, do graficznego monitorowania przepustowości sieci poprzez interfejs WWW.

Instalacja i konfiguracja BitMeter OS.

apt-get update
apt-get upgrade

 

Pobranie i instalacja odpowiedniej paczki oprogramowania BitMeter OS dla naszego systemu Linux.

dla wersji 32bit:

wget codebox.org.uk/downloads/bitmeteros/linux -O bitmeteros_0.7.5-i386.deb
dpkg -i bitmeteros_0.7.5-i386.deb

dla wersji 64bit:

wget codebox.org.uk/downloads/bitmeteros/linux64 -O bitmeteros_0.7.5-amde64.deb
dpkg -i bitmeteros_0.7.5-amde64.deb

 

Przy instalacji BitMeter OS mogą pojawić się informacje ostrzegające o braku tagów LSB:

 

Edytujemy dwa skrypty i dodajemy brakujące informacje LSB (zaraz po #!/bin/sh):

nano /etc/init.d/bitmeter
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          bmcapture
# Required-Start:    $local_fs $network
# Required-Stop:     $local_fs
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: bmcapture
# Description:       bmcapture
### END INIT INFO
nano /etc/init.d/bitmeterweb
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          bmws
# Required-Start:    $local_fs $network
# Required-Stop:     $local_fs
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: bmws
# Description:       bmws
### END INIT INFO

 

Jeżeli instalacja nadal sprawia problemy należy użyć komendy:

apt-get install -f

 

Komendy uruchomiania zatrzymywania i restartu Bitmeter OS.

sudo /etc/init.d/bitmeterweb stop
sudo /etc/init.d/bitmeterweb start
sudo /etc/init.d/bitmeterweb restart

 

Dostęp do interfejsu WWW Bitmeter OS (tylko z lokalnej maszyny):

http://localhost:2605

 

bitmeter

 

Aby mieć dostęp do interfejsu WWW Bitmeter OS z zewnątrz należy użyć komendy (możliwość tylko do przeglądania):

bmdb webremote

Dostęp do interfejsu WWW Bitmeter OS z zewnątrz, z możliwością edycji ustawień/zapisu:

bmdb webremoteadmin

Wyłączanie dostępu do interfejsu WWW Bitmeter OS z zewnątrz (możliwość przeglądania tylko lokalnie):

bmdb weblocal

Zmiana portu Bitmeter OS, np: 8080:

bmdb setconfig web.port 8080

Zatrzymywanie i start samego Interfejsu WWW Bitmeter OS:

bmdb webstop
bmdb webstart

Zatrzymywanie i start procesu przechwytywania danych Bitmeter OS:

bmdb capstop
bmdb capstart

Zmiana częstotliwości zapisu przechwyconych danych na dysk twardy np: co 60 sekund:

bmdb setconfig cap.write_interval 60

Reset wyników Bitmeter OS.

bmdb purge