Jpegoptim, Optipng i Gifsicle – optymalizacja obrazów jpg, png i gif – Debian/Ubuntu.

Oprogramowanie Jpegoptim i Optipng jest jednym z lepszych rozwiązań do optymalizacji, kompresji i poprawnego formatowania  obrazów na serwerach, zalecane przez takie firmy jak Google.

Instalacja programów Jpegoptim, Optipng i Gifsicle.

sudo apt-get install jpegoptim optipng gifsicle

 

Jak używać programu Jpegoptim.

Przykład:

 jpegoptim -fto obraz.jpg

 

Skrypt do optymalizacji wszystkich obrazów jpg w określonym katalogu i jego podkatalogach.

cd /usr/local/bin
sudo nano jpegoptim.sh

 

#!/bin/bash
optimize() {
 jpegoptim *.jpg -fto
 for i in *
 do
  if test -d $i
  then
   cd $i
   echo $i
   optimize
   cd ..
  fi
 done
 echo
}
optimize

 

Skrypt można modyfikować pod siebie zmieniając trzecią linijkę.

Zmiana uprawnień skryptu na wykonywalny.

sudo chmod a+x jpegoptim.sh

 

Uruchamiamy skrypt w katalogu z obrazami.

sudo sh jpegoptim.sh

 

Przykład:

jpegoptim

Wiecej:

man jpegoptim

 

Jak używać programu Optipng.

Przykład:

optipng -fix -preserve obraz.png

 

Skrypt do optymalizacji wszystkich obrazów png w określonym katalogu i jego podkatalogach.

cd /usr/local/bin
sudo nano optipng.sh

 

#!/bin/bash
optimize() {
 optipng -fix -preserve *.png
 for i in *
 do
  if test -d $i
  then
   cd $i
   echo $i
   optimize
   cd ..
  fi
 done
 echo
}
optimize

 

Skrypt można modyfikować pod siebie zmieniając trzecią linijkę.

Zmiana uprawnień skryptu na wykonywalny.

sudo chmod a+x optipng.sh

 

Uruchamiamy skrypt w katalogu z obrazami.

sudo sh optipng.sh

Przykład: optimpng

 

Wiecej:

 man optipng

 

Jak używać programu Gifsicle.

Przykład:

gifsicle --batch -O -II obraz.gif

 

Skrypt do optymalizacji wszystkich obrazów gif w określonym katalogu i jego podkatalogach.

cd /usr/local/bin
sudo nano gifsicle.sh

 

#!/bin/bash
optimize() {
 gifsicle -II -i --batch -O *.gif
 for i in *
 do
  if test -d $i
  then
   cd $i
   echo $i
   optimize
   cd ..
  fi
 done
 echo
}
optimize

 

Skrypt można modyfikować pod siebie zmieniając trzecią linijkę.

Zmiana uprawnień skryptu na wykonywalny.

sudo chmod a+x gifsicle.sh

 

Uruchamiamy skrypt w katalogu z obrazami.

sudo sh gifsicle.sh

 

Przykład:

gifsicle

Wiecej:

man gifsicle

 

Użycie programów Optipng i Gifsicle do optymalizacji obrazów w WordPressie.

Instalacja dodatkowych programów Jpegtran i Pngout.

sudo apt-get install libjpeg-progs libjpeg8-dbg advancecomp libimage-exiftool-perl
sudo apt-get install imagemagick pngnq tar unzip libpng-dev git

 

Instalacja Pngout (wersja statyczna).

wget http://static.jonof.id.au/dl/kenutils/pngout-20130221-linux-static.tar.gz -O pngout.tar.gz
tar xvf pngout.tar.gz
cp pngout-20130221-linux-static/`uname -m`/pngout-static /usr/local/bin/pngout-static
chmod a+x /usr/local/bin/pngout-static
rm -fr pngout-20130221-linux-static

 

W Woprpressie należy zainstalować plugin o nazwie EWWW Image Optimizer Settings.

Aby używać naszych zainstalowanych programów, należy zaznaczyć pole:Use system paths.

EWWW

Jeżeli wszystko zostało pomyślnie zainstalowane debuger powinien pokazać:

EWWW-debug