Munin – Instalacja monitoringu SMART (dyski twarde)

Munin – Instalacja monitoringu SMART (dyski twarde)

Instalacja Munin’a – http://pl.terminal28.com/munin-graficzny-system-monitoringu-serwera-debian-ubuntu.

Wszystkie przykłady konfiguracji znajdują się w /usr/share/munin/plugins.

Instalacja Modułów PERL’a potrzebnych do poprawnego działania pluginów.

sudo apt-get install libwww-perl libio-all-lwp-perl libcache-cache-perl

Instalacja i konfiguracja Smartmontools.

Smartd (smartmontools) musi być uruchomiony zanim munin zacznie go używać!

sudo apt-get install smartmontools

 

Podgląd zainstalowanych dysków i partycji:

komenda df pokazuje nazewnictwo dysków, partycji oraz pojemność, użyte miejsce itd..

sudo df

 

Przykład:

~@domena.pl:~# sudo df
Filesystem      1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1       25952124  6874680 17759148 28% /
tmpfs         1004816     0  1004816  0% /lib/init/rw
udev          999972    192  999780  1% /dev
tmpfs         1004816     0  1004816  0% /dev/shm
/dev/sda2       19222656  908020 17338048  5% /cos
/dev/sdb1      192246364  108020  4444328  8% drugie_cos

 

W tym przypadku są dwa dyski twarde: sda i sdb.

Test SMART’a (smartctl):
sudo smartctl -a /dev/sda
sudo smartctl -a /dev/sdb

 

W razie problemów można użyć opcji (-d ata):

sudo smartctl -a -d ata /dev/sda
sudo smartctl -a -d ata /dev/sdb

 

Edycja pliku konfiguracyjnego /etc/smartd.conf i dopisujemy wpisy (np na dole):
sudo nano /etc/smartd.conf

 

#DEVICESCAN -m root -M exec /usr/share/smartmontools/smartd-runner
#comment out the above, and include the following for the two hard disks.
/dev/sda -a -m root -l error -l selftest -t
/dev/sdb -a -m root -l error -l selftest -t

lub (w razie problemów)

/dev/sda -a -d ata -m root -l error -l selftest -t
/dev/sdb -a -d ata -m root -l error -l selftest -t

 

Testowanie SMART’a w poszukiwaniu jakichkolwiek błedów.

Dysk /dev/sda.

sudo smartctl -t short /dev/sda
sudo smartctl -l selftest /dev/sda

 

Dysk /dev/sdb.

sudo smartctl -t short /dev/sdb
sudo smartctl -l selftest /dev/sdb

Autostart SMART’a:
sudo nano /etc/default/smartmontools

 

Usuwamy hash przy:

start_smartd=yes

 

Linkujemy pluginy:
sudo ln -s /usr/share/munin/plugins/smart_ /etc/munin/plugins/smart_sda
sudo ln -s /usr/share/munin/plugins/smart_ /etc/munin/plugins/smart_sdb

 

Zmieniamy uprawnienia dostępu do pluginów:
sudo chmod 755 /usr/share/munin/plugins/smart_

 

Dodajemy pluginy do konfiguracji munina:
sudo nano /etc/munin/plugin-conf.d/munin-node

 

Komentujemy – wstawiamy hash przy: {smart_*, user root, include}.
Dodajemy Dyski /dev/sda i /dev/sdb do konfiguracji.

#[smart_*]
   #user root
   #include
[smart_sda]
   user root
   env.smartargs -d ata -a
[smart_sdb]
   user root
   env.smartargs -d ata -a

 

Restart Munin’a.
sudo /etc/init.d/munin-node restart
 

 

smart

 

1 ping

 1. […] monitoringu temperatury – lm-sensors. Instalacja monitoringu SMART (dyski twarde) – smartmontools. Instalacja monitoringu – rTorrent. Instalacja monitoringu Fail2ban. Instalacja monitoringu […]

Komentarze zostały wyłączone.