Munin – Instalacja monitoringu spamu – Spamassassin.

Munin – Instalacja monitoringu Spamassassin.

 

Instalacja Munin’a – http://pl.terminal28.com/munin-graficzny-system-monitoringu-serwera-debian-ubuntu.

Wszystkie przykłady konfiguracji znajdują się w /usr/share/munin/plugins.

Instalacja Modułów PERL’a potrzebnych do poprawnego działania pluginów.

sudo apt-get install libwww-perl libio-all-lwp-perl libcache-cache-perl

 

Instalacja monitoringu spamu – Spamassassin.

Pobieranie pluginu do folderu /usr/share/munin/plugins.
cd /usr/share/munin/plugins
sudo wget http://pl.terminal28.com/wp-content/uploads/2012/06/spamassassin
 
Konfiguracja pluginu.

Odszukujemy linijkę kodu (linia 40)  i zmieniamy scieżkę dostępu do logów poczty z /var/log/syslog na /var/log/mail.log:

sudo nano /usr/share/munin/plugins/spamassassin
grep "Hits" /var/log/mail.log >> /tmp/$

 

Linkujemy plugin:
sudo ln -s /usr/share/munin/plugins/spamassassin /etc/munin/plugins/spamassassin

 

Zmieniamy uprawnienia dostępu do pluginu:
sudo chmod 755 /usr/share/munin/plugins/spamassassin

 

Dodajemy plugin do konfiguracji munina:
sudo nano /etc/munin/plugin-conf.d/munin-node
[spamassassin]
   group adm
Restart Munin’a.
sudo /etc/init.d/munin-node restart