OwnCloud – instalacja i konfiguracja własnej chmury – Debian 6, Debian 7, Debian 8, Ubuntu.

 

Aby uruchomić własny serwer Cloud – OwnCloud, musimy mięć zainstalowane odpowiednie pakiety:

Opcjonalne:

 • curl,
 • libcurl3,
 • libcurl3-dev,
 • php5-curl,
 • php-pdo.

 

 

Instalacja własnej chmury  – OwnCloud.

 

1. Instalacja wymaganych pakietów:

apt-get install php5-json php5-gd php5-sqlite curl libcurl3 libcurl3-dev php5-curl php5-common php-xml-parser

 

2. Instalacja własnej chmury OwnCloud.

2.1. Instalacja OwnCloud z rezpozytorium.

OwnCloud zostanie domyślnie zainstalowany w folderze /var/www.

Instalacja OwnCloud dla Debian 8.
echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/isv:/ownCloud:/community/Debian_8.0/ /' >> /etc/apt/sources.list.d/owncloud.list

sudo apt-get update
sudo wget http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/Debian_8.0/Release.key
sudo apt-key add - < Release.key
sudo apt-get install owncloud

 

Instalacja OwnCloud dla Debian 7.
sudo echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/Debian_7.0/ /' >> /etc/apt/sources.list.d/owncloud.list

sudo apt-get update
sudo wget http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/Debian_7.0/Release.key
sudo apt-key add - < Release.key
sudo apt-get install owncloud
 
Instalacja OwnCloud dla Debian 6.
sudo echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/Debian_6.0/ /' >> /etc/apt/sources.list.d/owncloud.list
sudo apt-get update
sudo wget http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/Debian_6.0/Release.key
sudo apt-key add - < Release.key
sudo sudo apt-get install owncloud
 
Instalacja OwnCloud dla Ubuntu 13.4.
sudo echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/xUbuntu_13.04/ /' >> /etc/apt/sources.list.d/owncloud.list
sudo apt-get update
sudo wget http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/xUbuntu_13.04/Release.key
sudo apt-key add - < Release.key
sudo apt-get install owncloud
 
Instalacja OwnCloud dla Ubuntu 12.10.
sudo echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/xUbuntu_12.10/ /' >> /etc/apt/sources.list.d/owncloud.list
sudo apt-get update
sudo wget http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/xUbuntu_12.10/Release.key
sudo apt-key add - < Release.key
sudo apt-get install owncloud
 
Instalacja OwnCloud dla Ubuntu 12.4.
sudo echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/xUbuntu_12.04/ /' >> /etc/apt/sources.list.d/owncloud.list
sudo apt-get update
wget http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/xUbuntu_12.04/Release.key
sudo apt-key add - < Release.key
sudo apt-get install owncloud
 
Dostęp do OwnCloud po instalacji z rezpozytorium:

Patrz punkt 5 , Konfiguracja OwnCloud.

 • http://localhost/owncloud,
 • http://adres_IP/owncloud,
 • http://domena.pl/owncloud.

 

2.2. Instalacja OwnCloud za pomoca Web Installer.

Pobranie skryptu instalacyjnego (setup-owncloud.php) i instalacja w folderze np: /var/www..

Zmieniamy uprawnienia do pliku setup-owncloud.php – odczyt/zapis.

sudo wget https://download.owncloud.com/download/community/setup-owncloud.php -O /var/www/setup-owncloud.php
sudo chown www-data:www-data /var/www/setup-owncloud.php

 

Przechodzimy pod adres uruchamiając skrypt instalacyjny:

 • http://localhost/setup-owncloud.php,
 • http://adres_IP/setup-owncloud.php,
 • http://domena.pl/setup-owncloud.php.

 

Powinien pojawić się instalator, który automatycznie sprawdzi zależności i pobierze najnowszą wersję Owncloud.
Klikamy na Next.

 

owncloud-web-installer_01

 

Jeśli instalator nie znalazł żadnych nieprawidłowości wypełniamy pole Install in subdirectory (podfolder).

np: owncloud.
Klikamy Next.

 

owncloud-web-installer_02

 

Instalator powinien zacząć pobierać owncloud w tle (na serwerze).
Po zakończeniu pobierania i poprawnej instalacji owncloud powinna pojawic sie wiadomosć Success.
Klikamy na Next.
Powinniśmy zostać przekierowani do konfiguratora OwnCloud.

 

owncloud-web-installer_03

 

Dostęp do OwnCloud po instalacji za pomocą skryptu:

Patrz punkt 5 , Konfiguracja OwnCloud.

 • http://localhost/owncloud,
 • http://adres_IP/owncloud,
 • http://domena.pl/owncloud.

 

2.3. Instalacja OwnCloud ze źródeł .

Pobranie najnowszej wersji OwnCloud, instalacja w floderze np: /var/www i  zmiana uprawnień.

 
cd /var/www
sudo wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-7.0.2.tar.bz2 -O owncloud.tar.bz2
sudo tar xvf owncloud.tar.bz2
sudo chown www-data:www-data /var/www/owncloud -R
sudo rm -fr cowncloud.tar.bz2

 

Dostęp do OwnCloud po instalacji ze źródeł:

Patrz punkt 5 , Konfiguracja OwnCloud.

 • http://localhost/owncloud,
 • http://adres_IP/owncloud,
 • http://domena.pl/owncloud.

 

3. Edycja limitów w php.

Edycja limitów w PHP pozwoli na ładowanie plików o maksymalnej przypisanej w php.ini wartości.
Pryzkład:

 
sudo nano /etc/php5/cli/php.ini

...
memory_limit = 512M
...
post_max_size = 512M
...
upload_max_filesize = 512M
...

 

Limity można także ustawiać w ownCloud w pliku .htaccess.

 
sudo nano /var/www/owncloud/.htaccess

...
php_value upload_max_filesize 512M
php_value post_max_size 512M
php_value memory_limit 512M
...

 

4. Włączanie .htaccess i mod_rewrite.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo Chmury i mieć możliwość używania webfinger, w domyślnym pliku konfiguracyjnym „virtual host” (/etc/apache2/sites-enabled/000-default) ustawiamy AllowOverride All dla katalogu /var/www/. W ten sposób będzie możliwe nadpisywanie pliku .htaccess przez aplikacje www lub serwer.

Przykład:

sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default

...       
<Directory /var/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride None
        AllowOverride All               
    Order allow,deny
        allow from all
</Directory>
...

 

Włączanie modułów apache2 i restart:

 
sudo a2enmod rewrite
sudo a2enmod headers
sudo /etc/init.d/apache2 restart

 

5. Konfiguracja OwnCloud.

1.1. Zalecana jest konfiguracja ownCloud z bazą danych SQLite, ponieważ jest w pełni zautomatyzowana.

Wystarczy stworzyć konto administratora wypełniając pole Nazwa użytkownika i Hasło, i zakończyć konfigurację klikajac na Zakończ konfigurowanie.

owncloud-5-reg-simple

 

1.2. Dla większych instalacji, powinna być użyta baza danych MySQL lub PostgreSQL.

Aby można było pracować z bazą danych MySQL, należy stworzyć konto administratora wypełniając pole Nazwę użytkownika i Hasło. Nastepnie należy rozwinąć menu Zaawansowane i wypełnić następujące pola:

 • Katalog danych – domyślnie folder data będzie znajdował się w katalogu /owncloud.

Jesli folder data mieści się w innej lokalizacji niż domyślna instalacja ownCloud, należy podać ścieżkę do folderu data w menu Katalog danych.

 • Skonfiguruj bazę danych – wybieramy bazę danych – MySQL.
 • Użytkownik bazy danych – wpisujemy np – root.
 • Hasło do bazy danych – wpisujemy – hasło root’a.
 • Nazwa bazy danych – nazwa bazy danych ownCloud np: owncloud.
 • localhost – wpisujemy adres IP lub nazwę hosta; – pozostawiamy domyślnie  – localhost.

Aby zakończyć konfigurację klikamy na Zakończ konfigurowanie.

 

owncloud-5-reg`

 

2. Konfiguracja Zaawansowana.

Edycja pliku /var/www/owncloud/config/config.php.

 
sudo nano /var/www/owncloud/config/config.php

<?php

define("DEBUG", true);

$CONFIG = array(
"installed" => true,
"dbtype" => 'mysql',
"dbname" => 'owncloud',
"dbuser" => 'oc_nazwa_użytkownika',
"dbpassword" => '8442c......f3d3....461b6.....e786',
"dbhost" => 'localhost',
"dbtableprefix" => "",
"forcessl" => false,
"enablebackup" => false,
"theme" => "",
"3rdpartyroot" => "",
"3rdpartyurl" => "",
"defaultapp" => "files",
"knowledgebaseenabled" => true,
"knowledgebaseurl" => "",
"appstoreenabled" => true,
"appstoreurl" => "",
"mail_smtpmode" => "sendmail",
"mail_smtphost" => "127.0.0.1",
"mail_smtpauth" => false,
"mail_smtpname" => "",
"mail_smtppassword" => "",
"appcodechecker" => "",
"log_type" => "",
"logfile" => "",
"loglevel" => "",
"datadirectory" => '/var/www/owncloud/data',
);
?>

 

owncloud

 

Źródło:

http://owncloud.org/

5 Komentarzy

Skip to comment form

  • Marcin on 25 października, 2013 at 06:18

  Witam.

  Czy jest możliwość zmiany konfiguracji tak, aby chmurka nie nadpisywała daty utworzenia/zmiany plików?
  Dokładnie chodzi mi o to że przesyłam sobie na nią zdjęcia, ale po synchronizacji z inna maszyna okazuje się ze wszystkie zdjęcia zostały „zrobione” w momencie przesłania.

  • Adrian on 13 listopada, 2013 at 20:17

  Witam,

  W poleceniu dodawania repro wkradł się mały błąd,
  Zamiast
  sudo echo ‚deb
  powinno być
  sudo echo 'deb

  Mały błąd ale niestety tak nie zadział 🙂
  Pozdrawiam Adrian

   • sethuper on 13 listopada, 2013 at 20:43
    Author

   to nie błąd, tak działa formatowanie tekstu w wordpress’ie..
   dzięki za info.

  • lolek on 23 grudnia, 2017 at 18:03

  Dopiero skończyłem instalację. Pierwsza sprawa to taka, że ten dokument jest nieaktualny (nie zadziała już bo w tych repozytoriach jest tylko klient). Skorzystałem z tego repozytorium http://download.owncloud.org/download/repositories/9.1/%5BTWOJA WERSJA]/ /
  A inna sprawa, to jest bug teraz. Podczas konfiguracji jak podasz złe hasło do mysql, to nie próbuj wpisywać jeszcze raz, bo ciągle będzie wywalało błąd. Wczytaj stronę jeszcze raz by można było podać prawidłowe hasło…

   • Anonim on 28 grudnia, 2017 at 08:36

   Ostatnia aktualizacja do tego tutoriala była jakies 2 lata temu. O tego momentu instalacja Owncloud była zmieniana kilka razy, za każdym razem po to, by było coraz łatwiej przy instalacji.
   Jak tylko znajdę czas to uaktualnie tutorial.
   Dzięki.

Komentarze zostały wyłączone.