Rtorrent, Squid, Privoxy, Tor – konfiguracja.

  1. Instalacja i konfiguracja programu rtorrent. Rtorrent, RuTorrent Debian 7 Wheezy: http://pl.terminal28.com/instalacja-i-konfiguracja-rutorrent-rtorrent-libtorrent-xmlrpc-screen-debian-7-wheezy   Rtorrent, RuTorrent – Ubuntu 14.X: http://pl.terminal28.com/instalacja-i-konfiguracja-rutorrent-rtorrent-libtorrent-xmlrpc-screen-ubuntu   Rtorrent, RuTorrent – Debian 6, Ubuntu 10.X: http://pl.terminal28.com/instalacja-i-konfiguracja-rutorrent-rtorrent-libtorrent-xmlrpc-screen-debianu-6-ubuntu-10-4   Rtorrent, RuTorrent – Debian 5, Ubuntu 9.X: http://pl.terminal28.com/instalacja-i-konfiguracja-rutorrent-rtorrent-libtorrent-xmlrpc-screen-debian-5-ubuntu-9-10 2. Instalacja i konfiguracja serwera proxy Squid. http://pl.terminal28.com/instalacja-squid-proxy-serwer-clamav-squidclamav-c-icap-serwer-debian-6-0-x 3. Instalacja i konfiguracja serwera Privoxy i Tor. http://pl.terminal28.com/instalacja-i-konfiguracja-squid3-tor-privoxy-anonimowosc-w-sieci …

Kontynuuj czytanie

Instalacja i konfiguracja Squid3, Tor, Privoxy – anonimowość w sieci.

  Zilustrowany scenariusz połączeń Squid’a3 , Privoxy i Tor’a. Scenariusz: Użytkownik łączy się z serwerem squid. Squid filtruje treść i łączy się do ośmiu instancjami programu Privoxy. Każda istancja Privoxy łączy się do jednej istancji Tor’a. Tor łączy się juz bezpośrednio do internetu.   1. Aktualizacja systemu Debian. sudo apt-get update sudo apt-get upgrade apt-get …

Kontynuuj czytanie

SSH – Auto Login – skrót do PuTTY

putty

SSH – Auto Login – skrót do PuTTY.     Logowanie się do serwera SSH za pomocą PuTTY bez konieczności wpisywania hasła za każdym razem. Wadą tej metody jest użycie hasła w postaci zwykłego tekstu oraz możliwy łatwy dostęp do komputera-klienta. Najprostszym sposobem automatycznego logowania się na serwer SSH jest utworzenie skrótu (np: na Pulpicie …

Kontynuuj czytanie

Munin – Instalacja monitoringu proxy – Squid (3.x).

munin-squid

Munin – Instalacja monitoringu proxy – Squid (3.x). Instalacja Munin’a – http://pl.terminal28.com/munin-graficzny-system-monitoringu-serwera-debian-ubuntu. Wszystkie przykłady konfiguracji znajdują się w /usr/share/munin/plugins. Instalacja Modułów PERL’a potrzebnych do poprawnego działania pluginów. sudo apt-get install libwww-perl libio-all-lwp-perl libcache-cache-perl Instalacja monitoringu proxy – Squid (3.x). Pobieranie pluginów do folderu /usr/share/munin/plugins. cd /usr/share/munin/plugins sudo wget https://raw.github.com/munin-monitoring/contrib/master/plugins/squid/squid sudo wget https://raw.github.com/munin-monitoring/contrib/master/plugins/squid/squid_efficiency sudo wget https://raw.github.com/munin-monitoring/contrib/master/plugins/squid/squid_times …

Kontynuuj czytanie

MySQL – instalacja i konfiguracja – HOWTO na szybko – Debian 6

mysql

Instalacja serwera MySQL. sudo apt-get install mysql-server mysql-client libmysqlclient-dev mysql-common php5-mysql W czasie instalacji serwera MySQL powinniśmy być zapytani o podanie hasła do konta administratora (root’a): New password for the MySQL „root” user: <= „hasło roota” Repeat password for the MySQL „root” user: <= „hasło roota”   Jeśli instalator serwera MySQL pominie konfigurację tego etapu …

Kontynuuj czytanie

OwnCloud – instalacja i konfiguracja własnej chmury – Debian 6, Debian 7, Debian 8, Ubuntu.

  Aby uruchomić własny serwer Cloud – OwnCloud, musimy mięć zainstalowane odpowiednie pakiety: Apache2: Instalacja i konfiguracja Apache, PHP5, Ruby, Python, CGI, WebDAV Ubuntu/Debian. Serwer MySQL: MySQL – instalacja i konfiguracja – Debian 6. php5 (>= 5.3), php5-json, php-xm, php-mbstring, php5-zip, php5-gd. Opcjonalne: curl, libcurl3, libcurl3-dev, php5-curl, php-pdo.     Instalacja własnej chmury  – OwnCloud. …

Kontynuuj czytanie

Munin – Instalacja monitoringu spamu – Spamassassin.

Munin – Instalacja monitoringu Spamassassin.   Instalacja Munin’a – http://pl.terminal28.com/munin-graficzny-system-monitoringu-serwera-debian-ubuntu. Wszystkie przykłady konfiguracji znajdują się w /usr/share/munin/plugins. Instalacja Modułów PERL’a potrzebnych do poprawnego działania pluginów. sudo apt-get install libwww-perl libio-all-lwp-perl libcache-cache-perl   Instalacja monitoringu spamu – Spamassassin. Pobieranie pluginu do folderu /usr/share/munin/plugins. cd /usr/share/munin/plugins sudo wget http://pl.terminal28.com/wp-content/uploads/2012/06/spamassassin   Konfiguracja pluginu. Odszukujemy linijkę kodu (linia 40)  …

Kontynuuj czytanie

Munin – Instalacja monitoringu Fail2ban

Munin – Instalacja monitoringu Fail2ban.   Instalacja Munin’a – http://pl.terminal28.com/munin-graficzny-system-monitoringu-serwera-debian-ubuntu. Wszystkie przykłady konfiguracji znajdują się w /usr/share/munin/plugins. Instalacja Modułów PERL’a potrzebnych do poprawnego działania pluginów. sudo apt-get install libwww-perl libio-all-lwp-perl libcache-cache-perl   Instalacja monitoringu Fail2ban. Pobieramy plugin Fail2ban do katalogu /usr/share/munin/plugins. cd /usr/share/munin/plugins sudo wget http://pl.terminal28.com/wp-content/uploads/2012/06/fail2ban.in   Edycja pliku fail2ban.in i usunięcie krótkiego wpisu $’ powodującego …

Kontynuuj czytanie

Munin – Instalacja monitoringu rTorrent

Munin – Instalacja monitoringu rTorrent. Instalacja Munin’a – http://pl.terminal28.com/munin-graficzny-system-monitoringu-serwera-debian-ubuntu. Wszystkie przykłady konfiguracji znajdują się w /usr/share/munin/plugins. Instalacja Modułów PERL’a potrzebnych do poprawnego działania pluginów. sudo apt-get install libwww-perl libio-all-lwp-perl libcache-cache-perl   Instalacja monitoringu rTorrent. rTorrent pluginy: rtom_mem – użyta pamięć, rtom_peers – statystyka peer’ów, rtom_spdd – szybkość, rtom_vol – ilość torrentów.   Pobieranie pluginów do …

Kontynuuj czytanie

Munin – Instalacja monitoringu SMART (dyski twarde)

smart

Munin – Instalacja monitoringu SMART (dyski twarde) Instalacja Munin’a – http://pl.terminal28.com/munin-graficzny-system-monitoringu-serwera-debian-ubuntu. Wszystkie przykłady konfiguracji znajdują się w /usr/share/munin/plugins. Instalacja Modułów PERL’a potrzebnych do poprawnego działania pluginów. sudo apt-get install libwww-perl libio-all-lwp-perl libcache-cache-perl Instalacja i konfiguracja Smartmontools. Smartd (smartmontools) musi być uruchomiony zanim munin zacznie go używać! sudo apt-get install smartmontools   Podgląd zainstalowanych dysków i …

Kontynuuj czytanie

Load more