RainLoop webmail – własny klient poczty – Debian – Ubuntu.

Instalacja i konfiguracja własnego klienta pocztowego RainLoop.

 

 

Instalacja RainLoop.

Instalacja normalna

sudo mkdir install
cd install
sudo wget http://repository.rainloop.net/v2/webmail/rainloop-latest.zip
sudo unzip rainloop-latest.zip
sudo cp -r rainloop /var/www/

 

Instalacja expresowa


sudo wget -qO- http://repository.rainloop.net/installer.php | php

lub

curl -s http://repository.rainloop.net/installer.php | php
#!/usr/bin/env php

       [RainLoop Webmail Installer]

 * Connecting to repository ...
 * Downloading package ...
 * Complete downloading!
 * Installing package ...
 * Complete installing!

 * [Success] Installation is finished!

 

Zmiana uprawnień:

cd /var/www/rainloop
sudo find . -type d -exec chmod 755 {} \;
sudo find . -type f -exec chmod 644 {} \;
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/rainloop -R

 

Konfiguracja serwera www Apache2 (instalacja).

http://pl.terminal28.com/instalacja-i-konfiguracja-apache-php5-ruby-python-webdav

 

Konfiguracja RainLoop.

Wchodzimy na stronę.. i logujemy się do panelu administracyjnego:

 • http://localhost/rainloop/?admin
 • http://127.0.0.1/rainloop/?admin
 • http://domena.pl/rainloop/?admin

 

Logujemy się:

 • Login: admin,
 • Password: 12345.

 

W menu Security zmieniamy Login i Hasło.

RainLoop-Security

 

W menu General wybieramy język polski jako domyślny język interfejsu.

RainLoop-General

 

W menu Domain konfigurujemy skrzynki pocztowe.
Używając gotowych plików konfiguracyjnych mamy bezpośredni dostęp do poczty do takich serwisów jak:
gmail.com, outlook.com, qq.com, yahoo.com logując się przy użyciu adresu email i hasła bezpośrednio do danego serwisu…

RainLoop-Services-Login

lub dodać własną pocztę:
Klikamy na + Add Domain i wypełniamy pola:

Name domena.pl

IMAP

 • server – mail.domena.pl,
 • port – wybieramy port,
 • secure – wybieramy szyfrowanie.

SMTP

 • server – mail.domena.pl,
 • port – wybieramy port,
 • secure – wybieramy szyfrowanie.

W zależności od ustawień serwera pocztowego zaznaczamy opcje short login.

 

Na koniec Klikamy w przycisk i Test, aby przetestować konfigurację.
Jeśli test przeszedł pomyślnie, przycisk powinien podświetlić się na zielono.

RainLoop-Domain

 

 

Opcjonalnie.

Konfiguracja bazy danych kontaktów – MySQL.

http://pl.terminal28.com/mysql-instalacja-i-konfiguracja-howto-na-szybko-debian-6

sudo mysql -p
create database rainloop;
GRANT ALL PRIVILEGES ON rainloop.* TO rainloop@localhost IDENTIFIED BY 'HASŁO';
flush privileges;
quit

 

W menu Contacts zaznaczamy Enable contacts, w Storage (PDO) wybieramy Typ bazy MySQL.

Wypełniamy pola Username (rainloop) i Password (hasło które utworzyliśmy przy konfiguracji MySQL).
Klikamy na przycisk i Test. Jeśli test przeszedł pomyślnie, przycisk powinien podświetlić się na zielono.

RainLoop-Contacts

 

Wylogowujemy się z panelu administracyjnego,
wchodzimy na:

 • http://localhost/rainloop/
 • http://127.0.0.1/rainloop/
 • http://domena.pl/rainloop/

i logujemy się do własnej poczty używając adresu email i hasła własnego serwera.

RainLoop-Services-Login

 

Aktualizacja RainLoop.

Aby zaktualizować RainLoop bez konieczności ściągania pliku ze strony i ponownej konfiguracji,
należy zalogować się jako administrator do panelu administracyjnego,
przejść do menu About, gdzie powinna wyświetlić się informacja o dostępności aktualizacji
i kliknąć w przycisk Update aby zaktualizować RainLoop.

RainLoop-Update

 

Źródło:

http://rainloop.net/