Rtorrent, Squid, Privoxy, Tor – konfiguracja.

 

1. Instalacja i konfiguracja programu rtorrent.

Rtorrent, RuTorrent Debian 7 Wheezy:

http://pl.terminal28.com/instalacja-i-konfiguracja-rutorrent-rtorrent-libtorrent-xmlrpc-screen-debian-7-wheezy
 

Rtorrent, RuTorrent – Ubuntu 14.X:

http://pl.terminal28.com/instalacja-i-konfiguracja-rutorrent-rtorrent-libtorrent-xmlrpc-screen-ubuntu
 

Rtorrent, RuTorrent – Debian 6, Ubuntu 10.X:

http://pl.terminal28.com/instalacja-i-konfiguracja-rutorrent-rtorrent-libtorrent-xmlrpc-screen-debianu-6-ubuntu-10-4
 

Rtorrent, RuTorrent – Debian 5, Ubuntu 9.X:

http://pl.terminal28.com/instalacja-i-konfiguracja-rutorrent-rtorrent-libtorrent-xmlrpc-screen-debian-5-ubuntu-9-10

2. Instalacja i konfiguracja serwera proxy Squid.

http://pl.terminal28.com/instalacja-squid-proxy-serwer-clamav-squidclamav-c-icap-serwer-debian-6-0-x

3. Instalacja i konfiguracja serwera Privoxy i Tor.

http://pl.terminal28.com/instalacja-i-konfiguracja-squid3-tor-privoxy-anonimowosc-w-sieci

4. Edycja pliku .rtorrent.rc.

sudo /etc/init.d/rtorrent stop
sudo nano /opt/rtorrent/.rtorrent.rc

 

#================================================================================== 
#1 CONFIGURACJA PROXY- SQUID => PRIVOXY => TOR => INTERNET
http_proxy = 127.0.0.1:3128
proxy_address = 127.0.0.1:3128

# LUB

#================================================================================== 
#2 CONFIGURACJA PROXY- PRIVOXY => TOR => INTERNET
http_proxy = 127.0.0.1:8118
proxy_address = 127.0.0.1:8118

 

Zmiana uprawnień i uruchomienie rtorrent’a.

sudo chown rtorrent:rtorrent /opt/rtorrent -R
sudo /etc/init.d/rtorrent start

 

4. Weryfikacja.

sudo netstat -tap | grep rtorrent
...
tcp      0    0     host:35880    host:3128     ESTABLISHED 12843/rtorrent
tcp      0    0     host:59737    host:3128     ESTABLISHED 12843/rtorrent
tcp      0    0     host:36829    host:3128     ESTABLISHED 12843/rtorrent
tcp      0    0     host:36844    host:3128     ESTABLISHED 12843/rtorrent
...