SSH – Auto Login – skrót do PuTTY

SSH – Auto Login – skrót do PuTTY.

 

 

Logowanie się do serwera SSH za pomocą PuTTY bez konieczności wpisywania hasła za każdym razem.

Wadą tej metody jest użycie hasła w postaci zwykłego tekstu oraz możliwy łatwy dostęp do komputera-klienta.

Najprostszym sposobem automatycznego logowania się na serwer SSH jest utworzenie skrótu (np: na Pulpicie systemu) do PuTTY z odpowiednimi parametrami.

1. Ściągamy program PuTTY (beta 0.62) (Windows) i zapisujemy go do folderu np: C:\PuTTY.

2. Na Pulpicie klikamy prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy:
Nowy  => Skrót

3. Wybieramy lokalizacje programu PuTTY i dopisujemy dodatkowe parametry..

rodzaj serwera = -ssh,
hasło = -pw hasło,
nazwa_użytkownika,
nazwa_serwera/adres_IP,

np:

C:\PuTTY\PuTTY.exe –ssh nazwa_użytkownika@adres_IP -pw hasło

lub

C:\PuTTY\PuTTY.exe –ssh nazwa_użytkownika@nazwa_serwera -pw hasło

Przykład:

C:\PuTTY\PuTTY.exe –ssh jan@192.168.5.100 -pw 12345

rodzaj serwera = -ssh,
nazwa_użytkownika = jan,
nazwa_serwera/adres_IP = 192.168.5.100,
hasło -pw = 12345.
4. Klikamy na Dalej i zapisujemy skrót pod nazwą np: Auto-PuTTY.

Od tej pory klikając na pulpicie na Auto-PuTTY otworzy się konsola PuTTY, która automatycznie zaloguje nas na serwer SSH.

 

Uwaga.

5. Problem z kodowaniem znaków.

Jeżeli po zalogowaniu się na serwer SSH zamiast polskich znaków pojawiają sie „krzaki”, to znaczy że nasza sesja nie jest kodowana z odpowienimi znakami.
Aby wszystko działało poprawnie należy uruchomić PuTTY.exe zmienić kodowanie na UTF-8, zapisać sesję i dodać dodatkową komendę do naszego skrótu Auto-PuTTY.

 

Uruchamiamy PuTTY (C:\PuTTY\PuTTY.exe), przechodzimy do kategorii Translation
i wybieramy UTF-8 jak poniżej:

 

Następnie zapisujemy sesję pod jakąkolwiek nazwą np: kodowanie.

 

Ponownie konfigurujemy nasz skrót tak aby sesja była kodowana z polskimi znakami.
Dodajemy komendę load do skrótu, która umożliwi załadowanie poprzednio utworzonej konfiguracji (kodowanie).

C:\PuTTY\PuTTY.exe -load "kodowanie" –ssh jan@192.168.5.100 -pw 12345

 

Jeśli ten artykuł pomógł Ci, masz co do niego jakieś wątpliwości lub pytania „Zostaw komentarz”, a na pewno na niego odpowiem.

Wspomóż rozwój tego serwisu darowizną:

 

Wszelkie pozyskane fundusze idą na opłacenie miesięcznego abonamentu za sprzęt na, którym stoi serwer.