Udostępnianie multimediów w sieci na urządzenia RTV – MediaTomb – Debian.

Udostępnianie multimediów w sieci na urządzenia RTV takie jak:

 • PlayStation3 (PS3),
 • Xbox 360,
 • tunery satelitarne,
 • tunery DVB i DVB-T,
 • smart TV/DVD,
 • youview..

 

Instalacja MediaTomb.

sudo apt-get install -y mediatomb

 

Instalacja dodatkowych programów.

sudo apt-get install -y ffmpeg imagemagick mediainfo mencoder ffmpegthumbnailer transcode

 

Konfiguracja MediaTomb.

Tworzenie bazy danych MediaTomb.

Dane należy zmienić pod siebie.

 • Użytkownik: mediatomb,
 • Hasło: Hasło,
 • Nazwa bazy danych: mediatomb,

 

Logujemy się do bazy danych MySQL jako administrator – root, tworzymy nowego użytkownika: mediatomb, przypisujemu mu odpowiednie prawa.

sudo mysql -u root -p

 

create user 'mediatomb'@'localhost' identified by 'Hasło';
create user 'mediatomb'@'%' identified by 'Hasło';
grant all on mediatomb.* to 'mediatomb'@'localhost';
grant all on mediatomb.* to 'mediatomb'@'%';
quit

 

Logujemy się do bazy danych jako użytkownik mediatomb, tworzymy nową bazę danych: mediatomb,

sudo mysql -u mediatomb -p

 

create database mediatomb;
quit

 

Ładowanie gotowej bazy danych mediatomb do MySQL.

sudo mysql mediatomb -u mediatomb -p < /usr/share/mediatomb/mysql.sql
sudo /etc/init.d/mediatomb restart

 

Edycja pliku konfiguracyjnego MediaTomb.

sudo nano /etc/default/mediatomb

Zmiana portu sieciowego, na którym będzie nasłuchiwać MediaTomb (domyślny port – 49152) np:

OPTIONS="-p 50000"

 

Zmiana interfejsu sieciowego, na którym będzie nasłuchiwać MediaTomb (eth1). MediaTomb domyślnie nasłuchuje na wszystkich interfejsach sieciowych.

INTERFACE="eth1"

 

Edycja pliku konfiguracyjnego MediaTomb.

sudo nano /etc/mediatomb/config.xml

 

Włączanie interfejsu WWW MediaTomb.

Jeżeli interfejs WWW nie jest domyślnie włączony, należy go włączyć ręcznie zmieniając wartości przy uishow-tooltips na yes:

<ui enabled="yes" show-tooltips="yes">

 

Wyłączanie Sqlite3, Włącznie MySQL.

Jeżeli chcemy używać bazy danych MySQL zamiast Sqlite3 w MediaTomb, należy wyłączyć Sqlite3no, a następnie włączyć MySQLyes. Aby móc połączyć sie z bazą danych MediaTomb, należy uzupełnić pola: host, username, password, database.

...
<sqlite3 enabled="no">
<database-file>sqlite3.db</database-file>
</sqlite3>

<mysql enabled="yes">
<host>localhost</host>
<username>mediatomb</username>
<password>Hasło</password>
<database>mediatomb</database>
</mysql>
...

 

Włączanie, wyłączanie logowania się do MediaTomb.

Logowanie do MediaTomb jest domyślnie wyłączone z uwagi na to, że jest najczęściej używany wewnątrz sieci domowej. Jeżeli chcemy zabezpieczyć dostęp do MediaTomb hasłem, należy zmienić wartość accounts na yes. Domyślny użytkownik i hasło: mediatomb – należy zmienić pod siebie.

<accounts enabled="yes" session-timeout="30">
<account user="mediatomb" password="mediatomb"/>

Zgodność z Playstation 3 (PS3).

Jeżeli mamy zamiar przeglądać udostępnione zasoby multimedialne z Playstation należy odnależć i zmienić wartość protocolInfo na yes.
Następnie należy usunąć znaki komentarza HTML  <!– . . . –> przed i po <!– <map from=”avi” to=”video/divx”/> –>.

  <protocolInfo extend="yes"/><!-- For PS3 support change to "yes" -->
  <!-- Uncomment the line below for PS3 divx support -->
  <map from="avi" to="video/divx"/>

 

Jeżeli mamy zamiar przeglądać udostępnione zasoby multimedialne z D-Link Media Player i podobnych urządzeń,
należy usunąć znaki komentarza HTML  <!– . . . –>:
przed <!– <custom-http-headers> i po </modelNumber> –>,
przed i po <!– <map from=”avi” to=”video/avi”/> –>,

 

<!--
  Uncomment the lines below to get rid of jerky avi playback on the
  DSM320 or to enable subtitles support on the DSM units
-->
<custom-http-headers>
 <add header="X-User-Agent: redsonic"/>
</custom-http-headers>

<manufacturerURL>redsonic.com</manufacturerURL>
<modelNumber>105</modelNumber>
<!-- Uncomment the line below for D-Link DSM / ZyXEL DMA-1000 -->
<map from="avi" to="video/avi"/>

 

Konfiguracja Firewall – iptables.

Udostępnianie multimediów MediaTomb – port 1900.
-A INPUT -p tcp -m tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 1900 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp -s 192.168.0.0/24 --dport 1900 -j ACCEPT

-A INPUT -i eth1 -s 0.0.0.0/32 -d 224.0.0.1/32 -p igmp -j ACCEPT
-A INPUT -i eth1 -d 239.0.0.0/8 -p igmp -j ACCEPT

 

Interfejs WWW MediaTomb – port 50000.
-A INPUT -p tcp -m tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 50000 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp -s 192.168.0.0/24 --dport 50000 -j ACCEPT

 

Komendy uruchamiania zatrzymywania i restartu:
 • sudo /etc/init.d/mediatomb start
 • sudo /etc/init.d/mediatomb stop
 • sudo /etc/init.d/mediatomb restart

 

Aktualizacja skryptu mediatomb.

Usuwanie starych linków mediatomb.

sudo update-rc.d -f mediatomb remove

 

Tworzenie nowych linków mediatomb.

sudo update-rc.d mediatomb defaults 99
sudo /etc/init.d/mediatomb restart

 

[ ok ] Restarting upnp media server: mediatomb.

 

Dostęp do interfejsu WWW MediaTomb.

http://adres_IP:50000  (http://192.168.0.5:50000)
http://localhost:50000
http://domena.pl:50000

mediatomb

 

Podłączony do sieci Tuner satelitarny: humax-mediatomb

 

Windows Media Player i MediaTomb.

wmp-mediatomb

 

Log MediaTomb.

Przegląd logu – poprawnie wystartowany MediaTomb.

sudo more /var/log/mediatomb.log

 

INFO: Loading configuration from: /etc/mediatomb/config.xml
INFO: Checking configuration...
INFO: Setting filesystem import charset to UTF-8
INFO: Setting metadata import charset to ISO-8859-15
INFO: Setting playlist charset to UTF-8
WARNING: You enabled the YouTube feature, which allows you
                             to watch YouTube videos on your UPnP device!
                             Please check http://www.youtube.com/t/terms
                             By using this feature you may be violating YouTube
                             service terms and conditions!

INFO: Configuration check succeeded.
INFO: Initialized port: 50000
INFO: Server bound to: 192.168.0.5
INFO: MediaTomb Web UI can be reached by following this link:
INFO: http://192.168.0.5:50000/

 

Źródło:

http://mediatomb.cc

1 komentarz

  • Marcin on 23 lipca, 2015 at 08:22

  Świetny wpis. Jeden z lepszych poradników jakie udało mi się znaleźć w internecie 🙂

Komentarze zostały wyłączone.